ברוכים הבאים עד METALOVARIUS

ייצוא שירותי ייעוץ ופרויקטים בתחומי הנפט והגז, האנרגיה, התעשייה והאירוח.

עלינו

חברת METALOVARIUS

חברת Metalovarius, יחד עם שותפותיה, כשירה לספק את כל השירותים בתחום ההנדסה, בכל השלבים, ובכל תחומי ההתמחות, בפרט בתחום האנרגיה והפטרוכימיה:

  • בדיקות היתכנות מקדמיות;
  • בדיקות היתכנות;
  • הנדסה בסיסית;
  • אדריכלות;
  • הנדסה מפורטת;
  • הכנסה לשירות והכשרה.