תחומים פעילות

נפט וגז

 • מכלי אחסון נפט וגז;
 • מתקני עיבוד נפט וגז;
 • פריטי ציוד תהליכי סטאטי;
 • מכלים ופריטי ציוד בלחץ גבוה;
 • מודולים עבור בתי זיקוק;
 • מודולים עבור פלטפורמות Off-shore;
 • צינורות;
 • מערכות בערה לגז מלווה (Flaring);
 • חשמל ומכשור;
 • ספינות אספקה.

אנרגיה

 • תחנות כוח;
 • מתקנים פוטו-וולטאים;
 • יחידות השנאה;
 • מחוללי חשמל;
 • הולכה וחלוקה של אנרגיה חשמלית;

תעשייה

 • ייצור והרכבה של פריטי ציוד עבור התעשייה הכבדה;
 • יחידת תמיכה (רכש ושרשרת אספקה) עבור תעשיית עיבוד המתכות ותעשיית הפטרוכימיה.

אירוח

 • ניהול והטמעה של פרויקטים במתכונת "בסיבוב מפתח" (Turnkey);
 • ייעוץ בתחום האירוח;
 • תיווך נדל"ן במלונאות;
 • רכש;
 • ביצוע פרויקטים ואספקה של ריהוט ועיצוב.